SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
Tiếng Anh (toàn cầu)

Điều khoản sử dụng

Chào mừng bạn đến đọc thỏa thuận dịch vụ phần mềm của Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mạng điện Chiết Giang solax (sau đây gọi là "thỏa thuận này"). Thỏa thuận này áp dụng cho tất cả các dịch vụ mà người dùng có được trên nền tảng solaxcloud, bất kể người dùng có được dịch vụ thông qua thiết bị máy tính, thiết bị đầu cuối di động hay các thiết bị khác.


Ⅰ. Gợi ý đặc biệt


1. Để bảo vệ quyền lợi của người dùng, người dùng phải đọc kỹ tất cả các điều khoản của thỏa thuận này trước khi tự nguyện đăng ký và sử dụng dịch vụ giám sát từ xa này. Thỏa thuận này có hiệu lực Pháp Luật khi người dùng Nhấp vào "Tôi đồng ý" hoặc người dùng sử dụng bất kỳ dịch vụ nào của solax Cloud. Người dùng phải là người có trách nhiệm hình sự và trách nhiệm dân sự hoàn toàn (ví dụ: Bạn không phải là trẻ vị thành niên), nếu bạn đại diện cho công ty bạn làm việc, điều đó có nghĩa là bạn có quyền hợp pháp để đại diện cho công ty.

2. Nếu quốc gia hoặc khu vực mà người dùng thuộc về không bao gồm toàn bộ hoặc một phần nội dung của thỏa thuận này, người dùng sẽ ngay lập tức ngừng sử dụng trang web để theo dõi.


Ⅱ. Nghĩa Vụ của cả hai bên


I. Nghĩa Vụ của công ty TNHH Công nghệ năng lượng mạng điện Chiết Giang solax.

1. Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mạng điện Chiết Giang solax chịu trách nhiệm xây dựng, vận hành và quản lý trang web và đảm bảo cung cấp các dịch vụ trên cho người dùng;

2. Công ty TNHH Công nghệ năng lượng mạng điện Chiết Giang solax nên thiết lập tư vấn và liên hệ điện thoại để trả lời câu hỏi của người dùng về việc sử dụng đám mây solax;

3. Do sự cố với nền tảng giám sát trang web, không thể cung cấp dịch vụ cho người dùng. Chiết Giang Aero Network Energy Technology co, LTD nên chủ động giải quyết vấn đề một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.


II. Nghĩa Vụ của người dùng

Người dùng phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy tắc quản lý và sử dụng của solax Cloud;

Người dùng nên cung cấp trung thực thông tin liên quan đến solax cloud, bao gồm hộp thư, số sê-ri của người thu gom, v. v. người dùng sẽ độc lập chịu mọi trách nhiệm phát sinh từ thông tin không chính xác, không đúng sự thật hoặc không đầy đủ;

Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của công ty TNHH Công nghệ năng lượng mạng điện Chiết Giang solax, người dùng không thể truyền lại, sao chép, chặn, giả mạo nội dung trên đám mây solax hoặc tạo ra các sản phẩm phái sinh liên quan đến các nội dung này;

Người dùng phải giữ đúng tài khoản và mật khẩu của nền tảng giám sát trang web và chịu trách nhiệm về mọi mất mát do việc lưu trữ và sử dụng tài khoản và mật khẩu không đúng cách, bao gồm tất cả các tổn thất do người dùng sử dụng không đúng cách, bên thứ ba được ủy quyền hoặc bên thứ ba trái phép gây ra. Nếu người dùng thấy rằng bên thứ ba trái phép sử dụng tài khoản của bạn hoặc thông tin tài khoản của bạn bị rò rỉ, vui lòng thông báo cho chúng tôi ngay lập tức.

Ⅲ. Quyền sở hữu độc quyền


1. Người dùng được quyền sở hữu tất cả dữ liệu trong tài khoản. Người dùng cho phép solax Power sử dụng dữ liệu của người dùng để phục vụ người dùng. Solax Power có thể tiết lộ dữ liệu người dùng để cung cấp dịch vụ cho người dùng hoặc do các yêu cầu của chính phủ hoặc quy định. Bạn có thể tìm cách chúng tôi thu thập và sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn trong Chính sách bảo mật mà bạn có thể tải xuống trên trang web solax Power.

2. solax Power sở hữu tất cả các quyền của hệ thống giám sát từ xa của hệ thống quang điện. Hệ thống giám sát từ xa của hệ thống quang điện bao gồm văn bản, phần mềm, hình ảnh, sơ đồ, v. v.; toàn bộ nội dung của E-Mail; và các thông tin khác được cung cấp cho người dùng bằng công suất solax. Tất cả các nội dung này đều được bảo vệ bởi luật bản quyền, nhãn hiệu, nhãn và các quyền sở hữu độc quyền khác.

3. Hạn chế cấp phép: solax Power cấp cho người dùng Quyền Sử dụng hạn chế, có thể thu hồi, không độc quyền, không được cấp phép phụ, không thể chuyển nhượng trong thời gian có hiệu lực. Người dùng không thể sử dụng hệ thống theo bất kỳ cách nào hoặc cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài sự cho phép rõ ràng của thỏa thuận này. Người dùng không thể:

 • Tái tạo, sao chép, chặn, làm sai lệch nội dung trên đám mây solax hoặc tạo các sản phẩm phái sinh liên quan đến nội dung đó;

 • Bán lại hoặc ủy quyền lại các dịch vụ hệ thống giám sát;

 • Thực hiện bất kỳ hành vi vi phạm bằng sáng chế solax Power hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác.

4. Vì hệ thống yêu cầu bảo trì thường xuyên, solax Power có quyền nâng cấp từ xa và thiết lập thiết bị từ xa mà không cần thông báo cho khách hàng. Dữ liệu không phải cá nhân sẽ được sử dụng.

. Sử dụng quy tắc


1. khi đăng ký tài khoản đám mây solax, người dùng phải đảm bảo tính xác thực và toàn vẹn của thông tin được cung cấp, nếu có bất kỳ thay đổi nào xảy ra với thông tin được cung cấp, nó phải được cập nhật kịp thờiCách thức, bất kỳ lỗi giám sát, bất thường dữ liệu và lỗi phân tích, vv gây ra bởi lỗi đầu vào của người dùng, công suất solax sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào. 2. Các Tranh Chấp pháp lý hoặc kinh tế dẫn đến là trách nhiệm của người sử dụng.

Tài khoản đăng nhập của người dùng không được khuyến khích sử dụng hộp thư, biệt danh không đề xuất Tên thật của người dùng. Nếu bạn sử dụng hộp thư làm tài khoản đăng nhập, solax Power sẽ biết thông tin hộp thư của người dùng.

3. Người dùng không nên chuyển hoặc cho mượn số tài khoản hoặc mật khẩu của họ cho người khác. Nếu người dùng thấy tài khoản của mình bị người khác sử dụng bất hợp pháp, anh ta nên thông báo ngay cho solax Power. Solax Power không chịu trách nhiệm cho bất kỳ việc sử dụng bất hợp pháp số tài khoản hoặc mật khẩu nào do hack hoặc do sơ suất bất cẩn của người dùng.

4. khi sử dụng solax Cloud, người dùng nên tuân thủ các nguyên tắc dưới đây:

 • Tuân thủ luật pháp và quy định có liên quan;

 • Tuân thủ tất cả các giao thức, quy tắc và thủ tục Mạng liên quan đến dịch vụ mạng;

 • Solax Cloud sẽ không được sử dụng cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào;

 • Solax Cloud sẽ không được sử dụng để tải lên, hiển thị hoặc phổ biến thông tin dưới bất kỳ hình thức nào vi phạm người khác, lạm dụng, Thô Tục hoặc tục tĩu hoặc bất kỳ thông tin bất hợp pháp nào khác, và người dùng sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn về nội dung mà nó tải lên;

 • Sẽ không vi phạm bất kỳ bằng sáng chế, Bản quyền, nhãn hiệu, danh tiếng hoặc bất kỳ quyền và lợi ích hợp pháp nào khác của bên thứ ba.

5. người dùng phải đảm bảo rằng solax Power Network Technology (zhejiang) co., Ltd. sẽ không bị buộc tội hoặc yêu cầu bồi thường bởi bên thứ ba vì sản phẩm hoặc dịch vụ của người dùng;

6. Thông tin mà người dùng thu được trên solax Cloud là để tham khảo và tự phân tích của người dùng và không thể được sử dụng cho trọng tài hoặc chứng nhận trong bất kỳ vụ kiện nào.

Ⅴ. Tuyên bố Miễn Trừ trách nhiệm


1. Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) chịu trách nhiệm hữu hạn về tính chính xác và đầy đủ của thông tin và dữ liệu do solax Cloud cung cấp. Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ lỗi nào trong thông tin và dữ liệu do người dùng vi phạm các quy tắc sử dụng.

2. solax Power Network Technology (zhejiang) co., công ty tnhh không chịu bất kỳ trách nhiệm nào đối với việc gián đoạn dịch vụ mạng hoặc các lỗi khác do bất khả kháng hoặc gây ra bởi các lý do không thể kiểm soát được bởi công ty tnhh công nghệ mạng điện solax (chiết giang), Nhưng sẽ cố gắng hết sức để giảm tổn thất và ảnh hưởng cho người dùng.

3. do vấn đề chất lượng của Bộ thu thập dữ liệu PV do Công ty TNHH Công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) cung cấp, hoặc không thể hiển thị thông tin và dữ liệu kịp thời và chính xác do sự cố máy chủ đám mây solax gây ra. Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) sẽ chủ động giải quyết vấn đề với thái độ có trách nhiệm. Đối với vấn đề gián đoạn giám sát, người dùng sẽ không thực hiện bất kỳ yêu cầu nào ngoại trừ việc sửa chữa và thay thế cho công ty TNHH Công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang), bao gồm nhưng không giới hạn trong thủ tục tố tụng, bồi thường Tài Chính, v. v.

4. tất cả các khiếu nại trách nhiệm pháp lý được thực hiện cho solax Power Network Technology (zhejiang) co., ltd. do thông tin được hiển thị bằng cách sử dụng đám mây solax và/hoặc bất kỳ tổn thất nào do thông tin không chính xác và/hoặc không đầy đủ được hiển thị bởi đám mây solax, miễn là không thể chứng minh rằng solax Power Network Technology (zhejiang) co., Ltd. do họ cố ý hoặc công ty TNHH Công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) có lỗi lớn, công ty TNHH Công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) không chịu trách nhiệm cho việc này.

Ⅵ. Gián đoạn dịch vụ


1. Lý do gián đoạn dịch vụ

 • Khi Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) cung cấp bảo trì cho nền tảng đám mây solax hoặc các thiết bị liên quan để gây gián đoạn dịch vụ trong thời gian có sẵn của khách hàng, nếu trong tình huống đó, solax không cần phải chịu bất kỳ trách nhiệm nào cho việc này. Nhưng solax nên thông báo trước cho khách hàng càng nhiều càng tốt;

 • Khi bất khả kháng hoặc gián đoạn dịch vụ Internet khác mà solax không thể kiểm soát;

 • Khách hàng gửi thông tin không đúng sự thật hoặc toàn vẹn;

 • Khách hàng vi phạm bất kỳ một hoặc nhiều quy định cụ thể nào của thỏa thuận này;


2. ảnh hưởng của gián đoạn dịch vụ

Khách hàng gửi thông tin không đúng sự thật hoặc toàn vẹn;

Khách hàng vi phạm bất kỳ một hoặc nhiều quy định cụ thể nào của thỏa thuận này;


Ⅶ. Thay đổi tuyên bố


1. Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) có quyền sửa đổi các điều khoản của thỏa thuận này và công bố trên trang web của chúng tôi theo CHANges trong pháp luật và nhu cầu hoạt động của trang web. Các điều khoản dịch vụ được sửa đổi sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm xuất bản trên trang web và trở thành một phần chủ đề của thỏa thuận.

2. Sau khi điều khoản thay đổi, chúng tôi sẽ nhắc nhở trên trang liên quan để sửa đổi nội dung. Nếu khách hàng tiếp tục sử dụng dịch vụ trên trang web, họ được coi là đã chấp nhận và tự nguyện tuân thủ các điều khoản dịch vụ Đã Sửa đổi.

3. Nếu có mâu thuẫn giữa ngôn ngữ thỏa thuận Trung Quốc và ngôn ngữ thỏa thuận khác, nội dung của phiên bản tiếng Trung sẽ được coi là đúng. Thỏa thuận này sử dụng phiên bản tiếng trung làm phiên bản hiệu quả cuối cùng.

4. Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) có quyền giải thích thỏa thuận này theo luật.

Ⅷ. Giải Quyết Tranh Chấp và áp dụng pháp lý


1. Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang) và khách hàng nên giải quyết các Tranh Chấp phát sinh từ việc thực hiện thỏa thuận này một cách thân thiện và thương lượng.

2. khi tranh chấp không thể giải quyết thông qua đàm phán, Tranh Chấp đã được Đệ trình lên Tòa Án thẩm quyền của solax Power.

Công ty TNHH công nghệ mạng điện solax (Chiết Giang)

SolaX Power Network Technology (Zhejiang) Co.,Ltd.
Chúng tôi sử dụng Cookie để tối ưu hóa và cá nhân hóa trải nghiệm của bạn, nhưng bạn có thể chọn không tham gia Cookie không thiết yếu.
Để tìm hiểu thêm, hãy đọc chúng tôi Chính sách bảo mậtĐiều khoản sử dụng
Từ chối tất cả
Chấp nhận tất cả